Nieuwsbrief 1 - schooljaar 2019-2020, augustus 2019