Nieuwsbrief 2 - schooljaar 2019-2020, december 2019