Op deze pagina vindt u een belangrijk deel van de te downloaden documenten van het samenwerkingsverband. Een aantal documenten kunt u eveneens op de diverse pagina‚Äôs terugvinden.

Alle documenten zijn ook te vinden via de knop 'Documenten' - rechtsonder op de website.


Ondersteuningsplan

   Ondersteuningsplan 2016 - 2020

   pdf Publieksversie ondersteuningsplan 2016 - 2020 (854 KB)

   pdf Activiteitenplan 2017 2018 met opbrengsten en resultaten (503 KB)


Schoolondersteuningsprofiel

   Schrijfwijzer schoolondersteuningsprofiel

   document Format schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs IJmond (74 KB)

   Schoolondersteuningsprofielen SWV PO IJmond (2017)


Overige

   Activiteitenplan 2018-2019

   Criteria projecten SWV PO IJmond 2018-2019

   Format projectaanvraag SWV PO IJmond

   Groeidocument SWV PO IJmond

   Jaarverslag SWV 2017

   Samenvatting Jaarverslag SWV 2017  *nieuw*