Met de invoering van passend onderwijs gaan we leerlingen die iets extra’s nodig hebben op een andere manier ondersteunen.

Niet het aanbod vanuit het speciaal (basis) onderwijs, de jeugdhulp en zorginstellingen staat centraal maar de vragen en ideeën van leerlingen, school en ouders. Daarmee heeft het onderwijs er een nieuw werkwoord bij gekregen: arrangeren.

Arrangeren is het gezamenlijk bedenken en uitvoeren van een aanpak die voor een leerling, de leerkracht(en) en ouders werkt. Een aanpak op school en soms ook thuis.
Dus: arrangeren is doen wat nodig is zodat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Binnen Passend Onderwijs IJmond zijn we met alle scholen bezig om het arrangeren (in het ondersteuningsteam) te optimaliseren. Als leidraad daarvoor gebruiken we het handzame boekje: Arrangeer samen; 8 aanraders (uitgeverij Instondo).