Passend Onderwijs IJmond biedt primair ondersteuning aan scholen gericht op onderwijsgerelateerde vragen. Deze ondersteuning wordt geboden door de begeleiders passend onderwijs die als consulent of gedragsspecialist aan de school gekoppeld zijn of de andere specialisten van het samenwerkingsverband die via de consulent beschikbaar zijn.

De begeleiders passend onderwijs zijn in dienst bij het SWV PO IJmond en voeren hun werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van directie en bestuur van het samenwerkingsverband.

Voor vragen van leerlingen (en hun ouders) die te maken hebben met gezins- en thuissituatie, zijn andere professionals beschikbaar voor de school.
Hierbij kan gedacht worden aan schoolmaatschappelijk werk en medewerkers van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) of vanuit andere instanties voor Jeugdhulp.
Voor de inzet vanuit deze instanties zijn de gemeenten verantwoordelijk.

Scholen zijn er bij gebaat als er een adequate en vlotte afstemming en verbinding plaatsvindt tussen onderwijs en jeugdhulp.