Volgens de wet (WPO, artikel 1) is het schoolondersteuningsprofiel (SOP) een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Of anders gezegd: in een SOP beschrijft de school wat het kan bieden binnen de basisondersteuning (basiskwaliteit, planmatig en handelingsgericht werken, preventieve en licht curatieve interventies en de ondersteuningsstructuur en ondersteuningsroute).

Op het niveau van Passend Onderwijs IJmond zijn afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning.

Daarnaast beschrijft een school wat het te bieden heeft aan extra ondersteuning, bovenop de basisondersteuning. Hiermee kan een school zich profileren en wordt voor ouders en andere partners (andere scholen, partners in de jeugdzorg/hulp, gemeenten, etc.) inzichtelijk gemaakt wat de school te bieden heeft en wat de grenzen zijn van wat van de school verwacht mag worden.

Alle scholen hebben hun SOP ingevuld en stellen dat beschikbaar, op aanvraag of via de website van de school. Jaarlijks (voor 1 oktober) wordt hiervan een update aan het samenwerkingsverband gestuurd. Hiermee heeft en houdt het samenwerkingsverband een goed overzicht en inzicht in het beschikbare niveau van basis- en extra ondersteuning van alle scholen en welke expertise op schoolniveau aanwezig is.

Schoolondersteuningsprofiel - schrijfwijzer

document Schoolondersteuningsprofiel - format Passend Onderwijs IJmond (74 KB)

pdf Basisondersteuning met uitwerking in standaarden (344 KB)