Datum: 19 februari 2018

logo TOPdossier small

 TOP dossier is een digitaal hulpmiddel om het kind goed te kunnen ondersteunen. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het TOP dossier is toegankelijk voor ouders, IB-er/ZoCo, leerkrachten en betrokken medewerkers van het SWV PO IJmond. Scholen gebruiken TOP dossier voor kinderen die extra ondersteuning hebben op school. Het is een combinatie van een groeidocument en ontwikkelingsperspectief (OOP). TOP dossier voldoet aan de huidige eisen van de privacy wetgeving.


Meest gestelde vragen & antwoorden 

Sinds de invoering van TOP dossier binnen ons SWV zijn er een groot aantal vragen geinventariseerd en beantwoord.

Al deze vragen en de antwoorden kunt u hier teruglezen.

Een overzicht van de bestuursnummers van schoolbesturen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband: "overzicht bestuursnummers SWV PO IJmond"


Licentie TOP dossier

De scholen die behoren tot het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) zijn met ingang van schooljaar 2017 – 2018 via een licentie aangesloten bij het TOP dossier.

TOP dossier helpt stapsgewijs de Handelings Gericht Werken-cyclus van waarnemen – begrijpen – plannen – realiseren, te doorlopen om zo een Totaal Ontwikkelplan voor een kind te maken. Er is niet alleen plaats voor een aanpak voor leren en onderwijs, maar ook voor ouders en als nodig voor jeugdhulp en zorg.

Voorbeeld van scherm TOP dossier met Handelings Gericht Werken-cyclus:

Foto vb TOP dossier 

Het TOP dossier gaat geleidelijk aan het huidige groeidocument vervangen. Het TOP dossier helpt de school om op een veilige manier en zo beknopt mogelijk, de juiste informatie te verzamelen van de leerkracht, ouders en andere betrokkenen die nodig zijn om het kind verder te kunnen helpen. Het is tegelijk een middel om het overleg over ondersteuningsvragen van een kind in het ondersteuningsteam (OT), zo adequaat mogelijk te kunnen voeren. Net als bij  het groeidocument, zal ook binnen TOP dossier aan ouders gevraagd worden om een bijdrage te leveren. Zo kan aan ouders bijvoorbeeld gevraagd worden om in te stemmen op het plan van aanpak binnen het totaal ontwikkelplan van hun kind. Zie ook: http://www.topdossier.nl/