Passend Onderwijs IJmond heeft een ondersteuningsplanraad (OPR) bestaande uit twaalf personen. Zes daarvan zijn afgevaardigd vanuit het personeel op de aangesloten scholen, zes vanuit de ouders.

Het samenwerkingsverband is voor de zetelverdeling opgedeeld in vijf kiesgroepen op grond van geografische ligging, bestuursgrootte en leerlingaantallen. Het S(B)O heeft een eigen kiesgroep. Deze zes kiesgroepen kiezen elk een ouder en een personeelslid als afvaardiging.

De OPR heeft statuten, een reglement en een huishoudelijk reglement opgesteld en vergadert minimaal twee maar per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de OPR anders bepaalt.

De belangrijkste opdracht van de OPR is om instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan en de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband met betrekking tot de uitvoering van passend onderwijs te volgen. Voor de publieksversie van het ondersteuningsplan klik hier.

Ieder jaar presenteert de OPR haar jaarverslag. Het jaarverslag over 2017 kunt u hier lezen.

De OPR wordt door de directie op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, maar is ook voor ouders en personeelsleden te benaderen. Dit kan via de lijn van de MR / GMR van de school/het schoolbestuur.

Contact is ook rechtstreeks mogelijk, via de voorzitter. U kunt de voorzitter van de OPR bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..