Agenda OPR SWV PO IJmond, dinsdag 19 juni 2018

Locatie: Antillenstraat 21 te Beverwijk
Tijd: 19:45 – 21:15 uur

 1. Opening en vaststellen agenda  

 2. Mededelingen en binnengekomen stukken 

 3. Verslag OPR vergadering van 20 februari 2018

 4. Jaarverslag OPR 2017

 5. Evaluatie activiteitenplan 2017-2018 en bespreking (concept) activiteitenplan 2018-2019

 6.  Communicatie tussen OPR / MR'en (achterban)

 7. AVG

 8. Concept vergaderrooster 2018-2019 

 9. Rooster van aftreden

 10.  Voorbereiding volgende OPR vergadering dinsdag 25 september 2018

 11. Rondvraag en afsluiting