Het ondersteuningsplan is het wettelijke, verplichte document van het samenwerkingsverband waarin Passend Onderwijs IJmond haar opdracht binnen de wetgeving Passend Onderwijs invult en vorm geeft.

Dit beleidsdocument met bijlagen vormen de basis voor al het handelen van het samenwerkingsverband. De documenten zijn bestuurlijk vastgesteld voor een periode van vier jaar (2016 – 2020).

Over het ondersteuningsplan is op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd met de bevoegde wethouders van de betrokken gemeenten. De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft het ondersteuningsplan beoordeeld en daarop haar instemming verleend.

Ondersteuningsplan en bijlagen

pdf Bijlage 0 – Het ondersteuningsplan 2016 – 2020 (10.07 MB)
pdf Bijlage 1 – Ontwikkelpunten en activiteitenplan (244 KB)
Bijlage 2 – Meerjarenbegroting
Bijlage 3 – Toelichting op de begroting
image Bijlage 4 – Werkgebied samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (PO-2711) (2.60 MB)
pdf Bijlage 5 – aangesloten schoolbesturen SWV PO IJmond (210 KB)
pdf Bijlage 6 – Scholen en kengetallen van het SWV PO IJmond (303 KB)
pdf Bijlage 7 – Overige partners SWV PO IJmond (302 KB)
pdf Bijlage 8 – Kengetallen scholen per gemeente (229 KB)
pdf Bijlage 9 – Basisondersteuning met uitwerking in standaarden (344 KB)
pdf Bijlage 10 – Wettelijk kader schoolondersteuningsprofiel (284 KB)
pdf Bijlage 11 – Overzicht schoolondersteuningsprofielen scholen (213 KB)
pdf Bijlage 12 – Ondersteuningsroute binnen de school (210 KB)
pdf Bijlage 13 – Een ondersteuningsteam in stappen (448 KB)
pdf Bijlage 14 – Commissie Onderwijs Arrangementen (huidige opdracht) (222 KB)
pdf Bijlage 15 – Toezichtkader inspectie (287 KB)
pdf Bijlage 16 – Procedure en overeenkomst OOGO passend onderwijs (847 KB)  
pdf Bijlage 17 – Lijst met afkortingen (207 KB)