Vanuit haar kernwaarden, uitgangspunten en wettelijke opdracht biedt Passend Onderwijs IJmond ondersteuning aan alle scholen binnen de regio om passend onderwijs te realiseren. Daarbij zien we passend onderwijs als goed onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat uitgaat van en aansluit bij wat een kind nodig heeft en dat bij voorkeur zo thuisnabij mogelijk beschikbaar is.

Centraal hierbij staat de vraag: wat heeft dit kind nodig? (redeneren vanuit onderwijsbehoefte) en niet de vraag: wat heeft dit kind? (redeneren vanuit beperking of tekort).

Als gezamenlijke kernwaarden waaraan het handelen van Passend Onderwijs IJmond voortdurend getoetst kan worden, hanteren de aangesloten schoolbesturen het volgende:

  • Vertrouwen – op alle niveaus en in diverse richtingen;
  • Ontwikkeling – cyclisch en planmatig werken (plan-do-check-act);
  • Attitude – nadruk op eigenaarschap scholen, aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.