Scholen en hun besturen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het realiseren van goed (passend) onderwijs.

Passend Onderwijs IJmond ondersteunt, faciliteert en verleent diensten aan scholen (leerkrachten, intern begeleiders/zorg coördinatoren en directeuren/schoolleiders) en hun ouders, om dit goede onderwijs te kunnen realiseren.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn vanuit Passend Onderwijs IJmond consulenten en specialisten beschikbaar die samen met school en ouders voor deze kinderen een aanpak bedenken en uitvoeren die voor deze leerling, de leerkracht en ouders werkt. Dit noemen we arrangeren. Arrangeren is doen wat nodig is zodat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Passend Onderwijs IJmond stelt middelen beschikbaar aan schoolbesturen om te kunnen arrangeren.

De ondersteuning wordt geboden door consulenten en specialisten. Aan elke school is een vaste consulent verbonden en een vaste gedragsspecialist van het samenwerkingsverband. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband ook nog andere specialisten in huis met diverse expertise en vanuit diverse achtergronden. Voor een overzicht daarvan zie: Medewerkers.

Naast het bieden van ondersteuning op kind- en groeps- en schoolniveau is Passend Onderwijs IJmond een netwerkorganisatie waar kennisdeling centraal staat, zowel intern voor de eigen organisatie als extern voor medewerkers van scholen.