Passend Onderwijs IJmond is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Noord-Holland (PO 2711).

Alle twaalf schoolbesturen voor scholen van (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) in de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen en Uitgeest, zijn aangesloten. Dit betreft in totaal 66 scholen met bijna 16.000 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren.

Passend onderwijs zien wij als goed onderwijs. Goed onderwijs sluit aan bij datgene wat een kind nodig heeft om een stap verder te komen in zijn ontwikkeling en is dus passend