Passend Onderwijs IJmond is een samenwerkingsverband voor scholen voor primair onderwijs in de regio Noord-Holland. Alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor speciaal onderwijs (SO) in deze regio zijn aangesloten.

Het samenwerkingsverband is een bovenschoolse organisatie, ondersteunend aan scholen. Daarmee is het samenwerkingsverband niet gelijk aan het schoolbestuur.

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht, wat betekent dat zij verplicht zijn een geschikte onderwijsplek te zoeken voor kinderen met specifieke, intensieve of complexe onderwijsbehoeften, waar zij zelf op school niet aan tegemoet kunnen komen. Het samenwerkingsverband heeft de opdracht om scholen hierbij te ondersteunen.

Diverse vormen van ondersteuning
Passend Onderwijs IJmond biedt ondersteuning aan scholen op diverse manieren. Aan elke school is een vaste contactpersoon vanuit het samenwerkingsverband verbonden. Dit zijn de consulenten. Zij ondersteunen de scholen bij vragen die er zijn bij het uitvoeren van goed (passend) onderwijs op school.

Ook ondersteunen de consulenten de intern begeleiders en/of zorg coördinatoren van de school bij de voorbereiding van het ondersteuningsteam. Dat is een overleg over een kind, waarbij naast medewerkers van de school en ouders ook de consulent aanwezig is en indien nodig, andere inhoudelijk betrokkenen.

Aan elke school is vanuit het samenwerkingsverband ook een gedragsspecialist verbonden. Zij kunnen de school helpen met gedragshulpvragen van kinderen. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband nog andere specialisten beschikbaar, zoals op het gebied van (zeer) moeilijk lerende kinderen, hoog- en meerbegaafdheid, NT2, jonge kind en kinderen met fysieke en/of meervoudige beperkingen.

Als een school vragen heeft op dit gebied en als de school hulp nodig heeft, kan het samenwerkingsverband deze expertise leveren.

Hoe worden ouders betrokken bij de ondersteuning?
Indien er op school vragen zijn over uw kind die de school zelf niet (meer) kan oplossen en waarvoor een breder overleg nodig is, wordt op initiatief van de school een ondersteuningsteam georganiseerd.

Het beleid van het samenwerkingsverband is erop gericht dat ook ouders uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit overleg over hun kind. Ouders zullen in dat geval ook gevraagd worden een bijdrage te leveren aan het (deels) invullen van het Groeidocument.

Het groeidocument is een document dat dient als leidraad en voorbereiding van het gesprek. In het ondersteuningsteam wordt gesproken over het arrangeren. Namelijk het gezamenlijk bedenken van een uitvoerbare aanpak die voor uw kind en voor u en voor de leerkracht(en) werkt.

Contact
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het kantoor van Passend Onderwijs IJmond. U kunt vragen naar de consulent van de school van uw kind.

Publieksversie ondersteuningsplan
Passend Onderwijs IJmond heeft een overzichtelijke, duidelijke publieksversie geschreven van het ondersteuningsplan. Deze kunt u hier downloaden.

Overige informatie
Algemene informatie Passend Onderwijs
Voor algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl. Op deze site is onder andere een algemene brochure van de overheid beschikbaar, speciaal ontwikkeld voor ouders.
Deze brochure kunt u downloaden door hier te klikken.