Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Op een heel ander niveau dan in het basisonderwijs wordt er in het voortgezet onderwijs (VO) een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en het aanpassings- en organiserend vermogen van de leerling. Een gedegen basisschooladvies over het niveau en de ondersteuningsbehoefte van de leerling is uiterst belangrijk voor een goede passende overgang van PO naar VO.

Het advies van de basisschool, over het type VO school (praktijkonderwijs, VMBO basis/ kader/ gemengd/ mavo, havo en vwo), is sinds 2014 leidend in het aannamebeleid VO. Echter, even zo belangrijk is een gedegen advies en voorkennis over de ‘te verwachten’ ontwikkelingen van de leerling in het VO.

Rondom de regio IJmond zijn drie samenwerkingsverbanden voor het VO te vinden.
Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande websites:

SWV Noord Kennemerland

SWV VO Midden Kennemerland

SWV VO Zuid Kennemerland