School, thuis, clubjes, spelen met kinderen in de buurt: in het leven van een kind loopt alles in elkaar over. Ook als het niet zo goed gaat. Wij vinden het belangrijk dat de leefwereld van het kind als geheel wordt gezien. We noemen dat: een integrale benadering. De nieuwe opzet van de jeugdhulp is daarop gericht.

Als samenwerkingsverband en scholen werken we daarom nauw samen met gemeenten en jeugdhulp organisaties. Als het vooral om lichte preventieve jeugdhulp gaat zijn CJG, Socius Jeugdmaatschappelijk werk en de GGD de belangrijkste jeugdhulppartners voor de scholen en het samenwerkingsverband. 

Afspraken over ondersteuning voor de leerling op school en afspraken rondom zorg voor het kind thuis moeten elkaar versterken. De plannenmoeten dus goed op elkaar zijn afgestemd, liefst in één plan. Meestal zal dit overleg in een ondersteuningsteam op school plaatsvinden. Omdat de leerkracht de leerlingen dagelijks ziet, zijn de signalen vanuit de school heel waardevol.

Maar ook ouders moeten in een open sfeer hun zorgen met de leerkracht kunnen delen. Het is belangrijk dat de leerkracht zorgen over een kind eerst bespreekt met de ouders. Afhankelijk van wat er speelt kunnen daarna de jeugdmaatschappelijk werker, de CJG-coach en/of een andere zorgprofessionals worden betrokken.

Lees meer... →