2e Expertbijeenkomst herijking ondersteuningsplan

We starten plenair en gaan uiteen in 6 netwerkgroepen: 1. Jonge kind 2. Moeilijk lerende kind 3. Hoogbegaafde kind 4. Brede taal ontwikkeling 5. Gedrag 6. Overgang PO VO

2e bijeenkomst voor professionals uit het netwerk die de richting bepalen van de thema’s van de netwerkgroepen. We toetsen de opgehaalde doelen en bedenken activiteiten voor het ondersteuningsplan 2024-2028.

De inschrijving is gesloten