Zij-instroom van buiten de regio

Indien uw kind of leerling instroomt op een school voor S(B)O in ons SWV PO IJmond, de school of instelling van herkomst bevindt zich buiten onze regio (dus het kind heeft geen TOP dossier) en het is nodig om bij ons een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen willen wij u vragen om bijgaande informatie te gebruiken.

U kunt contact opnemen met de beoogde school en de betreffende consulent uitnodigen voor een ondersteuningsteam (OT) overleg om de mogelijkheden voor plaatsing en een TLV aanvraag te bespreken.

Zie verder bijlage Aanvraag toelaatbaarheid (TLV):