Samen sterk!

Met trots presenteren wij u het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, dat van 1 augustus 2024 tot 31 juli 2028 loopt.

Het document is richtinggevend en kaderstellend en geeft inzicht in hoe we in de komende planperiode passend onderwijs in het basisonderwijs in de regio IJmond vormgeven.

 

 

Ondersteuningsplan 2024-2028

Het ondersteuningsplan is het wettelijk verplichte document van het samenwerkingsverband waarin het SWV PO IJmond haar opdracht binnen de wetgeving Passend Onderwijs invult en vorm geeft. Dit beleidsdocument vormt de basis voor al het handelen van het samenwerkingsverband.

Het ondersteuningsplan is bestuurlijk goedgekeurd en vastgesteld: op 11 april 2024 door het Algemeen Bestuur, tijdens het OOGO Midden-Kennemerland op 19 april door de 5 gemeenten, op 9 april door de OPR en op 19 april door de MR-P.

Documenten Ondersteuningsplan