Ondersteunings
plan

Het ondersteuningsplan is het wettelijk verplichte document van het samenwerkingsverband waarin het SWV PO IJmond haar opdracht binnen de wetgeving Passend Onderwijs invult en vorm geeft. Dit beleidsdocument vormt de basis voor al het handelen van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan wordt bestuurlijk goedgekeurd en vastgesteld voor een periode van vier jaar.

Ondersteuningsplan komende 4 jaar

Onderstaand is het nieuwe ondersteuningsplan van het SWV PO IJmond (1-8-2020 tot 1-8-2024) beschikbaar. Dit is op 26 maart 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld, na OOGO met de gemeenten, instemming door de OPR en de MR-P. Dit plan is in het schooljaar 2019 – 2020, in de periode oktober 2019 t/m januari 2020, met ruim 400 betrokkenen (leerkrachten, ib/zoco, directeuren, bestuurders, ouders, partners in en om het onderwijs, gemeenten) tot stand gekomen. In het ondersteuningsplan zijn de ambities en doelstellingen voor de komende vier jaar van het SWV PO IJmond vastgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=QyAMf1f7iNk

Van het ondersteuningsplan is een samenvatting beschikbaar. Daarnaast is er ook een animatiefilm beschikbaar: Samen past het! Hierin komen de ambities van het samenwerkingsverband naar voren.

https://www.youtube.com/watch?v=_pciXoGXRK8

Jaarlijks wordt op basis van het ondersteuningsplan een jaarplan opgesteld. De meest recente versie van het jaarplan van het huidige ondersteuningsplan is ook op de site beschikbaar.

Documenten Ondersteuningsplan