Privacybeleid

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) gebruikt persoonsgegevens van leerlingen om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Uiteraard vinden wij de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van alle betrokkenen heel belangrijk. Voor SWV PO IJmond staat daarbij voorop dat de school de regie en controle op deze gegevens heeft en houdt. Daarnaast moeten ouders kunnen rekenen op goede informatie, weten wat er met de informatie gebeurt en in overeenstemming met de school kunnen bepalen aan wie gegevens worden verstrekt. 

Deze opvatting van mede-eigenaarschap bij ouders past ook goed bij de opvattingen rond pedagogisch partnerschap en de lijn van geleidelijke professionalisering op dit gebied die het SWV PO IJmond samen met de scholen heeft ingezet.

Transparantie is een belangrijke privacy-waarde. SWV PO IJmond betrekt scholen, leerlingen, ouders en haar medewerkers actief bij dit proces. In ons privacyreglement leggen wij uit, welke gegevens voor extra ondersteuning worden vastgelegd of verstrekt aan het SWV PO IJmond, of een derde, en waarom. Ook stelt het SWV PO IJmond scholen, leerlingen, ouders en medewerkers graag in staat om hun rechten uit te oefenen en eventuele vragen te stellen en klachten te uiten. 

Mocht u uw rechten willen uitoefenen of een vraag of klacht hebben met betrekking tot privacy, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina. Mocht u ondanks onze voorzorgsmaatregelen een datalek ontdekken of vermoeden, neemt u dan direct contact met ons op.
Verder heeft het SWV PO IJmond een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze voert de toezichthoudende rol uit in het kader van de AVG. U kunt een vraag of klacht met betrekking tot privacy ook rechtstreek bij de functionaris gegevensbescherming indienen via e-mailadres:  fg@privacyopschool.nl 

Contactgegevens:

SWV Passend Onderwijs IJmond
Antillenstraat 21
1944 XA  BeverwijkT: 0251 70 75 10
E: info@passendonderwijsijmond.nl

Cookies