Stappenplan instroom peuters

In de voorschoolse periode kan blijken dat een kind extra- of intensieve ondersteuning nodig heeft op de toekomstige onderwijsplek. Daarvoor is het wenselijk dat er samen met de ouders een aantal stappen genomen worden om te kijken welke onderwijsplek passend zou kunnen zijn.

Stappenplan en TLV

Als een kind 3-6 jaar is wordt een traject gestart om overzicht en inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind en de daarbij behorende ondersteuningsbehoefte. Voor instroom in het basisonderwijs kunt u gebruik maken van het stappenplan en bespreekblad instroom kleuters.

Voor instroom in het speciaal (basis) onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs nodig.  De voorschoolse voorziening vraagt de TLV aan. Hierbij maakt u gebruik van onderstaand stappenplan en bijbehorend aanvraagformulier. De TLV aanvraag kunt doen via info@passendonderwijsijmond.nl

De TLV wordt door het SWV afgegeven aan de ouders en de voorschoolse voorziening. Met deze TLV kunnen de ouders hun kind aanmelden bij de beoogde school.

Contactpersoon: Geeske van Klaveren, g.vanklaveren@passendonderwijsijmond.nl

Documenten Stappenplan instroom peuters