Stappenplan instroom kleuters

In de voorschoolse periode kan blijken dat een kind extra- of intensieve ondersteuning nodig heeft op de toekomstige onderwijsplek. Daarvoor is het wenselijk dat er samen met de ouders een aantal stappen genomen worden om te kijken welke onderwijsplek passend zou kunnen zijn.

Stappenplan en TLV

Als een kind 3 jaar en 6 maanden is wordt een traject gestart om overzicht en inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind en de daarbij behorende ondersteuningsbehoefte. Voor instroom in het basisonderwijs kunt u gebruik maken van het stappenplan en bespreekblad instroom kleuters.

Voor instroom in het speciaal (basis) onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond nodig.  Hierbij vult de voorschoolse voorziening aan de hand van onderstaand stappenplan het bijbehorende aanvraagformulier in. De voorschoolse voorziening verzamelt de informatie over het kind en deelt deze, na toestemming van de ouders, met de ontvangende school voor speciaal (basis) onderwijs. De school voor speciaal (basis) onderwijs vraagt de TLV aan.

De TLV wordt door het SWV afgegeven aan de ontvangende school en de ouders. Met deze TLV kan het kind starten op de school.

Contactpersoon: Christel Heijnen, specialist jonge kind, c.heijnen@passendonderwijsijmond.nl

Documenten Stappenplan instroom kleuters