Uitvoeringsagenda onderwijs en jeugd

Allen voor één!

Met de 5 aangesloten gemeenten hebben we de Uitvoeringsagenda onderwijs-jeugd Midden Kennemerland opgesteld: ‘Allen voor één’.

In samenwerking met de gemeenten Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland willen we hiermee de verbinding tussen het onderwijs en jeugdhulp doorontwikkelen.

We werken aan gelijke kansen, de beweging naar inclusiever onderwijs vanuit een integrale aanpak. We werken doelgericht aan activiteiten die een bijdrage leveren hieraan, in afstemming met de partners in en om de school.

Vanaf januari 2022 staan activiteiten hiervoor gepland. De werkagenda loopt door tot 2024.