Expertisecentra
De Fakkel ,Via Nova en Auris

Via Nova

Expertisecentrum Via Nova is een expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid. Ons expertisecentrum richt zich op kinderen met een hoogbegaafd IQ die vastlopen in het basisonderwijs.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze brochure:


Expertisecentrum De Fakkel 

De Fakkel is een afdeling van basisschool Het Rinket en bestaat uit drie klassen voor nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar, allemaal binnen het werkgebied van SWV PO IJmond. Leerlingen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs lessen te volgen krijgen hier een jaar onderwijs.

Het SWV PO IJmond wil:

  • bijdragen aan het realiseren van een goed dekkend aanbod binnen de regio;
  • dit bij voorkeur door het bieden van expertise aan scholen zodat zij goed passend en thuisnabij onderwijs kunnen organiseren;
  • dat de specifieke kennis en expertise beschikbaar komt voor de scholen en dat zij hiervan leren.  

Het doel van het project Expertisecentrum De Fakkel is het tot stand brengen van een zeer goed en vlot beschikbaar komen van expertise voor scholen op het gebied van onderwijs aan  nieuwkomers bij vragen over woordenschat en taalonderwijs en bij het begeleiden en ondersteunen bij het lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen.

Het Expertisecentrum de Fakkel is 1 februari 2019 gestart. Er is een flyer uitgegaan naar alle scholen.

Eind februari hebben de medewerkers van SWV PO IJmond een voorlichting over het aanbod van het expertisecentrum gekregen. In het eerste jaar zijn verschillende overleggen geweest met de leden van de projectgroep.

Het eerste jaar hebben 24 scholen van on SWV gebruik gemaakt van het expertisecentrum. Er is heel veel vraag naar begeleiding en kennis over nieuwkomers.

Om de basiskennis van scholen over de begeleiding van Nieuwkomers te vergroten heeft De Fakkel informatieboekjes en tijdspaden ontwikkeld. Ook is er informatie over traumasensitief lesgeven. Deze informatie staat op de website van Passend onderwijs IJmond. Ook zal er een voorlichting komen voor alle leerkrachten en ib-ers van het SWV. Het is de bedoeling dat scholen in het vervolg pas begeleiding van het expertisecentrum aanvragen nadat de informatieboekje en tijdspaden zijn doorgenomen en toegepast, zodat de begeleiding een verdieping op deze basiskennis is


Wij helpen u graag!

Vanuit de expertise die we door jarenlange ervaring met nieuwkomers opgebouwd hebben, specialistische opleidingen en netwerken, zijn we in staat collega scholen te begeleiden bij vragen over woordenschat en taalonderwijs. Daarnaast kunnen we begeleiden en ondersteunen bij het lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen. Deze pilot is mogelijk gemaakt door Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond zodat we ook voor deze groep kinderen passend onderwijs kunnen realiseren, zie ook de brochure:

  • Kennis delen met leerkrachten van de groepen 1 en 2 die vier- en vijfjarige kinderen in hun groep hebben, die het Nederlands nog onvoldoende beheersen.
  • Begeleiding van leerkrachten die een leerling van De Fakkel in hun groep krijgen. We streven naar een ononderbroken leerlijn vanuit het expertisecentrum De Fakkel naar de ontvangende basisschool. De begeleiding kan bijvoorbeeld gericht zijn op de doelen die behaald moeten worden na 50 en 60 weken taal- en woordenschatonderwijs.
  • We helpen leerkrachten bij het herkennen van gedrag van getraumatiseerde kinderen, dit te begrijpen en er vervolgens adequaat mee om kunnen gaan. Leerkrachten kunnen een actieve en belangrijke rol spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen, zodat ze weer optimaal tot leren kunnen komen.
  • Advies bij vragen over de doorstroom van PO naar VO van nieuwkomers, die korter dan vier jaar in Nederland zijn.


Contact opnemen

  • Wij zijn ervaren NT2- leerkrachten en gespecialiseerd in het lesgeven aan deze specifieke groep leerlingen. Onze kennis delen we graag.
  • Uw hulpvraag ontvangen wij graag per telefoon op 0251-231093 (Het Rinket) of per e-mail fakkel@tabijn.nl.
  • Begeleiding van leerkrachten op de eigen school kan plaatsvinden op maandag, dinsdag of donderdag.


Debby Hooijschuur

Specialist Nederlands als tweede taal, ervaren NT2-leerkracht

Handige documenten:

Auris

Welke leerlingen?

Auris Professor van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 ½ tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH), die vanwege de TOS of de SH ernstige problemen ondervinden in het volgen van het (reguliere) onderwijs.

Aan deze leerlingen is een intensief arrangement van Auris toegekend.

Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare mensen. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, creëren wij een prettige, warme en veilige omgeving. Wij proberen hen uit te dagen en te prikkelen om de wereld om hen heen te ontdekken. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen, wij werken intensief aan het vergroten van de taal- en communicatievaardigheden van onze leerlingen.

Onze school heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging ligt in Haarlem. Hier bieden wij onderwijs aan van groep 1 t/m 8. In onze nevenvestigingen in Heemskerk en Hoofddorp bieden bij onderwijs aan de groepen 1 t/m 3 of 4. Auris Prof. van Gilseschool maakt sinds 1 augustus 2015 deel uit van de Koninklijke Auris Groep.

Auris Dienstverlening Haarlem biedt specialistische ondersteuning op de reguliere basisschool of SBO/SO aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis  (TOS) en aan slechthorende leerlingen, die vanwege de TOS of de SH ernstige problemen ondervinden in het volgen van het (reguliere) onderwijs. Daarnaast bieden we ondersteuning aan de leerkrachten van deze leerlingen. Aan deze leerlingen is een licht of mediumarrangement van Auris toegekend.

Wij bieden ook Consultatie en Advies bij hulpvragen op het gebeid van spraak, taal communicatie en gehoor: https://auris.nl/consultatie-advies/

Vanuit ons cursuscentrum bieden wij scholing: https://shop.auris.nl/cursussen.

Met welke hulpvraag bel je ons?

Je kan bij ons terecht met alle vragen op het gebied van spraak, taal, communicatie en gehoor, die gevolgen hebben in het onderwijs/ je school/ je klas..

Wij kunnen hiervoor een kortdurend traject bieden met Consultatie en Advies: https://auris.nl/consultatie-advies/

Als je verwacht dat er structurele specialistische ondersteuning vanuit Auris in het onderwijs nodig is, of dat er mogelijk een plaatsing op ons speciaal onderwijs nodig is, kan er een arrangement aangevraagd worden bij Auris.

Een commissie besluit op basis van criteria of het kind in aanmerking komt voor deze ondersteuning. Voor meer informatie over aanmelden voor een onderwijsarrangement zie: https://auris.nl/aanmelden/voor-professionals-onderwijs/

Je kunt ook direct terecht bij het Auris Aanmeldpunt: aanmeldpunthaarlem@auris.nl; 023-5246797. Zij helpen je verder bij het aanvragen van een onderwijsarrangement.

Contactgegevens

SO-school:
*Auris *prof. Van Gilseschool (Frank Beentjes): 023-524 61 50

Ambulante Dienstverlening:
*Auris *Dienstverlening Haarlem (Harriët ten Pas): 023-707 80 62

Aanmelden:
*Auris Aanmeldpunt
023-524 67 97 
aanmeldpunthaarlem@auris.nl

Informatie:
www.auris.nl