Netwerkgroepen

Afgelopen jaren zijn er binnen het SWV PO IJmond werkgroepen gestart rondom diverse thema’s. Deze zijn inmiddels verder ontwikkeld tot netwerkgroepen. De thema’s zijn gerangschikt onder de drie ambities die beschreven staan in het Ondersteuningsplan 2020 – 2024. Te weten: we werken aan inclusiever onderwijs, we vormen een professionele onderwijs- en leergemeenschap in de IJmond en we werken integraal samen als professionals in onderwijs, jeugdteams en jeugdhulp.