placeholder

Netwerkgroep Hoogbegaafdheid

Samenstelling netwerkgroep:

Voorzitter(s):

 • Erica Jansen
 • Lonneke de Reus

Leden:
Collega’s via Nova Expertise Centrum:

 • Bjorna Appel
 • Dineke Smit
 • Priscilla Oud- Deinum

Collega’s specialist HB IKC Beverwijk:

 • Linda Veringa
 • Directeur Babarun Daniëlle Rodenhuis (Brederode Dalton)
 • Directeur Sparkel: Anita van der Eng

Aanbod hoogbegaafde leerlingen SWV Passend Onderwijs IJmond

Het doel van de NWG is versterken van en verbreding van een dekkend aanbod van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Dit realiseren we binnen ons SWV op verschillende niveaus namelijk:

 • Op niveau van de basisondersteuning binnen de school waarbij Via Nova Expertisecentrum ingezet kan worden voor advies aan leerkrachten. HB specialisten van het SWV Erica Jansen en Lonneke de Reus kunnen op schoolniveau meedenken over het HB beleid

Kleuters op wielen pilot

Als de kleuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft dan is het van belang dat de school erop aansluit. Uit onderzoek blijkt dat een kind met een ontwikkelingsvoorsprong zich wanneer hij naar school gaat binnen zes weken kan aanpassen en de ontwikkelingsvoorsprong is dan niet meer zichtbaar in de schoolse setting.
Om het onderwijs voor deze kinderen nog beter aan te laten sluiten heeft het Samenwerkingsverband Passendonderwijs IJmond ‘Kleuters op wielen’ ontwikkeld.
Kleuters op wielen start als een pilot in januari 2023 t/m juli 2023 en heeft als doel de vaardigheden van de kleuterleerkracht te vergroten wat betreft het onderwijs aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Want hoe differentieer je voor deze kleuters in een groep van 25 kinderen? Kleuters op wielen is een op maat gemaakte individuele cursus waarbij een collega met het specialisme kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong de leerkracht coacht. Samen wordt gekeken naar welk lesaanbod kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong nu krijgen en hoe dit uitgebreid of nog beter afgestemd kan worden. Voor het lesaanbod worden onder andere de denksleutels ingezet. Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken.

 • Babarun en Sparkel fulltime HB onderwijs, dit fulltime HB onderwijs vindt plaats op basis van keuzes die scholen/schoolbesturen zelf gemaakt hebben.
 • Op niveau van extra ondersteuning ‘Day a weekschool’ voor leerlingen in groep 5 t/m 8 (plaatsing via procedure DWS)
 • Via Nova – fulltime HB onderwijs voor leerlingen (plaatsing via ondersteuningsroute)
 • IKC Beverwijk voor HB leerlingen met kwetsbaarheden in gedrag (plaatsing via ondersteuningsroute)

De NWG HB organiseert meerdere keren per jaar bijeenkomsten om collega’s uit het veld te informeren, te inspireren en samen te filosoferen over en bouwen aan het verbeteren van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
Consulenten van het SWV halen en brengen informatie bij de scholen via de ib en/of HB specialist van de school.

De NWG HB (alle leden) komt meerdere keren per jaar voor groot overleg bij elkaar om af te stemmen over ontwikkelingen binnen het SWV.
HB specialisten van het SWV hebben elke 6 weken contact met Via Nova expertisecentrum.
HB specialisten van het SWV hebben elke 6 weken contact met HB specialist IKC Beverwijk.

Contactpersonen:

Handige links

Verhalen