Ondersteunings
route

De ondersteuningsroute binnen Passend Onderwijs IJmond bestaat uit twee niveaus en negen stappen. Stap 1, 2 en 3 vinden plaats op het niveau van de school. Bij stap 4 t/m 9 heeft de school de regie en wordt de consulent of specialist van het SWV nauw betrokken. Het proces verloopt doelgericht en transparant. Zie bijlage Ondersteuningsroute SWV IJmond december 2019.

Documenten Ondersteuningsroute