Overstap naar het voortgezet onderwijs

We willen u voor meer informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs (VO) graag verwijzen naar de websites van de verschillende Samenwerkingsverbanden in de regio. Hier vindt u informatie over de verschillende scholen en mogelijkheden voor ondersteuning, data voor open dagen en procedures voor aanmelding op de school, alsmede voor de aanvraag van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s).

SWV VO Midden Kennemerland: www.swvvomk.nl
SWV VO Zuid Kennemerland: www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl
SWV VO Noord Kennemerland: www.swvnoord-kennemerland.nl
SWV VO Zaanstreek: www.swvzaanstreek.nl