Wat is een ondersteuningsteam?

Als er een ondersteuningsteam wordt ingeschakeld wil de school graag met u in overleg om nader te kijken naar de vragen die er gezamenlijk zijn over de ontwikkeling van uw kind. In dit overleg bedenken school, ouders en de leerling gezamenlijk een passende aanpak en voeren die uit. Zie hiervoor onderstaand document: