Handelings
gericht Arrangeren

Om passend onderwijs te realiseren, arrangeren we in ons SWV PO IJmond ondersteuning voor iedere leerling die iets extra’s nodig heeft. In een ondersteuningsteam (OT) bepalen school, ouders, soms de leerling en andere betrokkenen (zoals partners uit het jeugdteam of jeugdconsulent) gezamenlijk de doelen voor het kind, welke ondersteuning dat vraagt. Onder arrangeren verstaan we het gezamenlijk bedenken en uitvoeren van een aanpak die voor een leerling, de leerkrachten en de ouders werkt. Gezamenlijk wordt een passende aanpak bedacht die wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Scholen kunnen zich bij het handelingsgericht arrangeren laten leiden door het boekje: ‘Arrangeer samen’, Van Dijk en Rijnberg (2016).

Documenten Ondersteuningsteam