Knipkaart

Naast het scholingsaanbod in de vorm van trainingen, workshops of lezingen biedt het SWV PO IJmond al enkele jaren voor scholen/schoolteams de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogeheten ‘knipkaart hands-on professionalisering’. Deze mogelijkheid staat vooralsnog open voor scholen maar zal, door de nieuwe werkwijze van het werken in het kernoverleg, op een andere manier invulling gaan krijgen.

De aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De ondersteuningsvraag van de leerkracht heeft direct te maken met organisatie en invulling van goed passend onderwijs of het bieden van extra ondersteuning in de klas/groep;
  • De interventie dient gericht te zijn op versterking van de leerkracht op de werkvloer (hands-on dus in de groep of klas), hierbij kan gedacht worden aan: co-teaching, coaching on the job, etc.
  • Het gaat hier dus niet om scholingsbijeenkomsten of cursussen. Daarvoor hebben scholen/schoolbesturen zelf budget beschikbaar.

Hoe vraag je aan?

  • De school geeft via de consulent (of specialist) van het SWV PO IJmond aan dat men in aanmerking wil komen voor een op maat traject dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden;
  • De school kiest uitvoerder/aanbieder en organiseert een intake op school waarbij vanuit het SWV PO IJmond altijd de consulent (of specialist) aanwezig is;
  • De aanbieder levert een offerte aan die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, noemt de geplande datum voor evaluatie met betrokkenen en geeft aan wat de school doet om het geleerde te borgen in het schoolteam;
  • De offerte gaat voor de inhoudelijke check naar school en in cc naar het SWV PO IJmond (info@passendonderwijsijmond.nl);
  • Als aan genoemde voorwaarden wordt voldaan en de kosten van het traject zijn proportioneel, dan tekent het SWV PO IJmond voor akkoord;
  • Daarbij kan het SWV PO IJmond co-financiering van de school/schoolbestuur als voorwaarde stellen;
  • Na afloop stuurt de aanbieder de factuur inclusief verslag over de behaalde opbrengst naar het SWV PO IJmond.

Aanbieders:

Met de volgende aanbieders heeft het SWV afspraken gemaakt over de inzet voor de knipkaart:

Als de school goede ervaring heeft met een aanbieder en deze kan bieden wat nodig is en voldoet aan genoemde voorwaarden dan kan ook bij die aanbieder een offerte worden aangevraagd.