Co teaching en de knipkaart

De leerkracht doet ertoe!

Wij bieden begeleiding bij de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht.

Ben je leerkracht en kan je wat versterking gebruiken in het passend maken van je aanpak in de groep? We willen je graag helpen.

In het schooljaar 2021-2022 zijn we begonnen met het gebruikmaken van een Co teacher in de groep.

Per schooljaar 2022-2023 zijn er co-teachers binnen het SWV opgeleid die op een laagdrempelig en kortdurend aan de slag gaan met je persoonlijke ontwikkeling.

Bij een aanvraag via de consulent zal er binnen de pool van co teachers gekeken worden naar de match tussen leerkracht en co teacher.

Co teaching

Heb je een vraag ten aanzien van je pedagogische of didactische vaardigheden in de groep waar je graag samen aan wil werken? Wij helpen je graag.

Met behulp van co teaching kan je samen met een collega leerkracht (co teacher) van buiten je school, werken aan een vraagstuk of uitdaging in je groep. Er zijn verschillende vormen van co teaching en tijdens de intake en het traject bepalen we samen wat past bij jou als leerkracht en jouw groep.

Knipkaart

Naast het co teaching binnen het SWV werken wij met de knipkaart. Een aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De ondersteuningsvraag van de leerkracht direct te maken met organisatie en invulling van goed passend onderwijs of het bieden van extra ondersteuning in de klas/groep;
  • De interventie dient gericht te zijn op versterking van de leerkracht op de werkvloer (hands-on dus in de groep of klas). Denk hierbij bv aan: het versterken van het pedagogisch klimaat in de groep, coaching on the job etc.
  • Het gaat hier dus niet om scholingsbijeenkomsten of cursussen. Daarvoor hebben scholen/schoolbesturen zelf budget beschikbaar.

Hoe vraag je aan?

  • De school geeft via de consulent (of specialist) van het SWV PO IJmond aan dat men in aanmerking wil komen voor een op maat traject dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden;
  • De school kiest uitvoerder/aanbieder en organiseert een intake op school waarbij vanuit het SWV PO IJmond altijd de consulent (of specialist) aanwezig is;
  • De aanbieder levert een offerte aan die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, noemt de geplande datum voor evaluatie met betrokkenen en geeft aan wat de school doet om het geleerde te borgen in het schoolteam;
  • De offerte gaat voor de inhoudelijke check naar school en in cc naar het SWV PO IJmond (info@passendonderwijsijmond.nl);
  • Als aan genoemde voorwaarden wordt voldaan en de kosten van het traject zijn proportioneel, dan tekent het SWV PO IJmond voor akkoord;
  • Daarbij kan het SWV PO IJmond co-financiering van de school/schoolbestuur als voorwaarde stellen;
  • Na afloop stuurt de aanbieder de factuur inclusief verslag over de behaalde opbrengst naar het SWV PO IJmond.

Aanbieders:

Met de volgende aanbieders heeft het SWV afspraken gemaakt over de inzet voor de knipkaart:

Als de school goede ervaring heeft met een aanbieder en deze kan bieden wat nodig is en voldoet aan genoemde voorwaarden dan kan ook bij die aanbieder een offerte worden aangevraagd.