Helderheid rond passend onderwijs

Handreiking: helderheid rond passend onderwijs

In maart 2022 is door OCW een handreiking uitgebracht, welke veel informatie en helderheid biedt over passend onderwijs, met name bedoeld voor leraren.

Hieruit de volgende intro:

Waarom deze handreiking?

Deze handreiking is gemaakt voor leraren in het basisonderwijs en beschrijf wat nodig is om passend onderwijs te bieden. In de voorbereiding heef het ministerie van OCW

samen met leraren en intern begeleiders een inventarisatie gemaakt van onduidelijkheden en vragen die er rond passend onderwijs zijn. Deze handreiking geef feitelijke informatie

over de wet- en regelgeving en het stelsel van passend onderwijs, schept helderheid over rollen en verantwoordelijkheden, beantwoordt vragen en laat zien waar leraren terechtkunnen voor hulp en advies.

De handreiking kan ook worden gebruikt om de inrichting van passend onderwijs te bespreken: op school, in het bestuur en in het samenwerkingsverband.

Voorop staat dat de ondersteuning past bij wat leerlingen nodig hebben en dat het voor leraren werkbaar moet zijn om deze ondersteuning te bieden

Documenten