placeholder

Netwerkgroep leren

Samenstelling netwerkgroep:

 • Marja Verbeek specialist (Z)ML
 • Linsey Buts specialist (Z)ML
 • Tanja Molenaar specialist leren
 • Leonie de Bree psycholoog

Doel voor het onderwijs:

Basisondersteuning;

 • Leerkrachten hebben kennis van leerlijnen.
 • Leerkrachten hebben kennis van de leerstijl en sociaal-emotionele ontwikkeling van de (Z)ML-leerling.
 • Samenwerkingsvormen worden toegepast waarbij alle leerlingen tot hun recht komen.
 • Integreren verschillende leerlijnen in het groepsaanbod.

Extra ondersteuning:

 • Arrangeren/HGW werken met als doel: extra ondersteuning mogelijk maken in de reguliere groep op de basisschool.
 • Ondersteunen bij professionalisering middels in kaart brengen vraag scholen en aanbod workshops/scholing.
 • Bij behoefte basisschool eigen specialist (Z)ML.

Doel samenwerken in de IJmond:

 • Verbinding zoeken en faciliteren met partners naast het onderwijs.
 • Effectieve samenwerking tot stand brengen met betrokken professionals.

Werkwijze op scholen:

 • Meedenken, sparren en adviseren.
 • Gesprekken met betrokken leerkrachten, IB-ers, ouders, externen.
 • Deelname ondersteuningsteams (OT).

Activiteiten vanuit het SWV:

 • Deelname landelijke professionalisering: actuele ontwikkelingen.
 • Ondersteuning regionale praktijkklassen (1 dagdeel per week).
 • Aanbieden workshops (zie website en mailing).

Opbrengsten netwerkgroep:

 • De basisschool is in staat leerlingen met een eigen leerplan een passend aanbod te bieden.
 • Leerlingen die langzamer leren voelen zich een volwaardig deelnemer van de groep.
 • Meer gespecialiseerde kennis binnen de basisschool.

Handige links

Verhalen