placeholder

Netwerkgroep Jonge kind

Samenstelling netwerkgroep:

 • Jonge kind specialisten
 • Geeske van klaveren
 • Ellen versteeg
 • Gedragsspecialist: Heleen van Arkel
 • HB Specialist: Erica Jansen
 • Specialist langdurig zieke kinderen en kinderen met fysieke beperking: Corien Bosman

Doel voor het onderwijs:

Basisondersteuning:

 • Doel: Basis op orde gezien inclusief onderwijs
 • De doorstroom van voorschool naar basisschool verloopt vloeiend
 • De start van elke kleuter in de groep is afgestemd op veiligheid: welkom zijn voor ouders en kinderen

Extra ondersteuning:

 • Arrangeren-HGW werken met als doel: extra ondersteuning mogelijk maken in de reguliere groep op de basisschool.
 • Ondersteunen bij professionalisering middels deelname netwerk en workshops

Doel voor samenwerken in de IJmond:

 • Verbinding zoeken en faciliteren met partners naast het onderwijs
 • Effectieve samenwerking met betrokken professionals van alle scholen, kind centra, voorschoolse voorzieningen als o.a. kinderdagverblijven en met partners in de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg en de Gemeenten

Werkwijze op scholen:

 • Consultaties op kind- groeps- en leerkrachtniveau d.m.v. observatie
 • Meedenken, sparren en adviseren
 • Gesprekken met betrokken leerkrachten, IB-ers, ouders, externen
 • Deelname ondersteuningsteams (OT)
 • Deelname Kernteams (jeugdteams)

Activiteiten vanuit SWV:

 • Deelname landelijke professionalisering: actuele ontwikkelingen
 • Interne professionalisering: wat hebben de scholen in de IJmond nodig
 • Deelname regionaal netwerk IJmond 0-7jr: VVE, voorscholen en kinderopvang
 • Initiatief faciliteren deelname netwerkgroep voor specialisten JK en betrokkenen van de doelgroep uit de regio
 • Verzorgen passend JK scholingsaanbod
 • Aanbieden workshops JK (website en mailing)

Opbrengsten netwerkgroep:

 • Zorgvuldige intake voor kinderen met een specifieke behoefte volgens de juiste stappen
 • Passende plaatsing binnen regulier onderwijs in de IJmond voor iedere peuter die de kleuterleeftijd heeft
 • Vroegtijdige gezamenlijke signalering peuters I.s.m. met partners in de voorschoolse voorzieningen
 • Zorgvuldige samenwerking met SO, Hartekampgroep, Kenter jeugdhulp en andere partners
 • Ouders zijn pedagogische partner

Communicatie:

Deelname workshops via Folders/ flyers: (QR) en via de website

Samen past het!

Het jonge kind verdient de beste aandacht op de voorschool, de peuteropvang en het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Peuters stromen door naar de basisschool. Sinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs in 2014 zijn scholen nog meer bezig om kinderen thuisnabij onderwijs te bieden.

Een soepele doorstroom vanuit een voorschoolse organisatie naar de basisschool is hierbij essentieel!

Als jonge kind speciallisten van het Samenwerkingsverband IJmond hebben wij jullie nodig.

Wie zijn wij?

Geeske van Klaveren is dertien jaar werkzaam bij het SWV. Ervaren kleuterleidster en intern begeleider. In de loop van ruim veertig jaar onderwijservaring zich steeds verder gespecialiseerd in de brede ontwikkeling van jonge kinderen

Ellen Versteeg is sinds augustus 2021 gestart bij het SWV als specialist jonge kind. Opgeleid en werkzaam geweest als kleuterleidster. Ervaren onderwijsadviseur jonge kind, trainer VVE, NT2 en nieuwkomer-kleuters.

Wat doen wij?

Wij worden betrokken als er vragen zijn over de ontwikkeling van kleuters op de basisschool, waarbij extra of intensieve ondersteuning nodig is. Dit is soms een hele puzzel. Samen met de ouders, leerkracht, de intern begeleider en andere betrokkenen bij het kind worden de puzzelstukjes bij elkaar gelegd en wordt gezocht naar wat nodig, wenselijk en haalbaar is voor dit kind, in deze situatie.

Met het oog op de toekomstige plek in een kleutergroep kan in de voorschoolse periode blijken dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Soms zijn er al hulpverleners betrokken en wordt er vanuit verschillende disciplines gekeken hoe een kleuter het beste ondersteund kan worden richting het basisonderwijs. Vanuit onze expertise en ervaring in het basisonderwijs kunnen wij in dit traject meekijken en meedenken.


Wij ondersteunen de professionals in de scholen en in de voorschoolse voorzieningen in de IJmond.
De weg naar Passend onderwijs begint vroeg!

Nieuwsgierig geworden?

Handige links

Verhalen