1e Expertbijeenkomst herijking ondersteuningsplan

We starten plenair en gaan uiteen in 6 netwerkgroepen: 1. Het jonge kind 2. Moeilijk lerende kind. 3. Hoogbegaafde kind. 4. Brede taal 5. Gedrag. 6. Overgang PO VO

1e van 2 bijeenkomsten voor professionals uit het netwerk die reflecteren en vooruitkijken op de thema’s van de netwerkgroepen. Op 16 januari is de 2e bijeenkomst waarin we de doelen en activiteiten uit het concept ondersteuningsplan toetsen.

De inschrijving is gesloten