HB-meisjes die niet of nauwelijks gesignaleerd worden

Iedereen

Doel

  • Hoe kan het dat we de (hoog)begaafde meisjes minder ‘zien’?
  • Hoe zijn de ervaringen op de scholen rondom dit onderwerp i.s.m. aanpassen/onderpresteren?
  • Hoe kunnen we de HB-meiden wel in beeld krijgen?
  • Hoe geven we deze meiden wat zij nodig hebben?

We starten de bijeenkomst met een introductie over dit onderwerp door Maaike Goddijn van het ABC Amsterdam. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar de doelgroep.

Vervolgens zullen we met elkaar ervaringen uitwisselen, in discussie gaan over het onderwerp en tools voor de praktijk met elkaar delen.

De inschrijving is gesloten