Inclusief onderwijs op de Korenaar, Good Practice

Iedereen

Presentatie 23 maart 2023: Berdi de Jonge (directeur) basisschool de Korenaar in Eindhoven én ambassadeur van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. 

Inhoud

Tijdens de presentatie vertelt Berdi hoe ze dit met haar team voor elkaar heeft gekregen en waar ze in de praktijk mee te maken heeft. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen. 

Berdi de Jonge vertelt over een gewone school waar inclusief onderwijs de standaard is.

Basisschool de Korenaar is sinds 2013 een school voor Inclusief Onderwijs in Eindhoven. Alle personeelsleden dragen met plezier en passie hieraan bij. 

Voor de Korenaar geldt: het recht op thuisnabij onderwijs voor ieder kind. ‘Alle kinderen uit de wijk zijn welkom’. Dat is kort en krachtig de definitie die de school hanteert als ze het over inclusief onderwijs hebben. Toch moeten ze vaak vertellen hoe inclusief onderwijs in zijn werk gaat, omdat het in Nederland nog bijzonder is. De Korenaar is ‘een kleine maatschappij in de wijk’ waarin volgens Jody en Berdi een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving is terug te zien.  Onze school is in alle opzichten veelkleurig. Van leerlingen die meer begaafd zijn tot zeer moeilijk lerende kinderen. Kinderen met en zonder (fysieke) beperking. Ook wat betreft culturele achtergrond is de groep superdivers. Door met elkaar in aanraking te komen, wordt de leefwereld van ieder kind vergroot. Het is bekend én aangetoond met wetenschappelijk onderzoek dat kinderen beter leren in heterogene groepen. Inclusief onderwijs is uitdagend en kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk uitgangspunt van De Korenaar is: leren gaat om veel meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling. ‘Ieder mens heeft weer andere kwaliteiten en ontwikkelkansen. Wij willen heel goed onderwijs geven aan álle kinderen en ze vaardigheden leren die je nodig hebt om een waardevol mens in de samenleving te zijn én te worden. Als dat inzicht gedragen wordt door het team, sluit je vanzelf ook niemand meer uit. Bij ons kunnen alle kinderen terecht.’ 

De inschrijving is gesloten