Informatiebijeenkomst Veilig Thuis Noord Holland Noord

Medewerkers van Veilig Thuis Noord Holland Noord vertellen over hun werkwijze en gaan in op vragen die op de scholen leven

Voor aandachtfunctionarissen, ib’-ers, directeuren in scholen in gemeente Castricum, Limmen, Akersloot en Uitgeest.

Binnen het werkveld van huiselijk geweld en kindermishandeling is
samenwerking tussen Veilig Thuis en het onderwijs onmisbaar. Om zo samen
te komen tot zicht op veiligheid en passende zorg voor het gezin.
Om de samenwerking tussen Veilig Thuis en het onderwijs te verstevigen (en
waar nodig te verbeteren) hebben we jou nodig! Tijdens deze bijeenkomst
geven we voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en is er ruimte voor
het stellen van vragen.

De inschrijving is gesloten