Intervisie HB

Dit schooljaar zijn we met de netwerkgroep HB (Hoog- en Meerbegaafden) gestart en we nodigen je uit om deel te nemen. Data van de laatste sessie: donderdag 19 mei 2022 ( zie aanmeldformulier).

Introductie

Komend jaar zal er nog 1 daum zijn waar presentaties worden gegeven gerelateerd aan HB. Aansluitend aan deze presentatie vindt een intervisiemoment plaats. Hieronder de datum voor het intervisie en presentatie moment, welke online zal plaatsvinden van 15.00 tot 17.00 uur. Je kan je via onderstaand aanmeldformulier opgeven voor de intervisie sessie. Dit is belangrijk omdat de intervisie in kleine groepjes via break-out rooms van Teams zal plaatsvinden. Tijdens de intervisie werken we volgens de Balintmethode. Wil je je opgeven voor de presentaties HB, kijk dan bij de overige activiteiten op onze website.

Tijdsduur 

1 uur. Online. Per sessie.  LET OP: doe je mee met zowel de presentatie als de intervisie is de tijdsduur 2 uur.

Periode 

Schooljaar 2021-2022. 

Sessieleiders 

Collega’s vanuit Brederode Daltonschool en Expertisecentrum Via Nova. 

Coördinatoren

Erica Jansen en Lonneke de Reus, HB Specialisten SWV Passend Onderwijs IJmond 

De inschrijving is gesloten