Intervisie taal specialisten

Data: 20-9-2022 online, 24-1-2023 fysiek, 30-5-2023 online. Meer informatie is te vinden op het aanmeldformulier.

Elkaar ontmoeten, inspireren en verder helpen binnen het domein taal. Ten bate van expertise vergroting, preventie, handelingsrepertoire vergroten: delen van goede voorbeelden.

Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor taal-lees coördinatoren. Je bent van harte welkom om aan te sluiten. De bijeenkomsten duren 2 uur.  Casussen kunnen van tevoren worden ingediend bij de coördinator. Tijdens de intervisie werken we volgens de Balintmethode. Opgeven kan voor alle bijeenkomsten of voor een bijeenkomst apart. Je kan je via het aanmeldformulier aanmelden.

Periode 

Schooljaar 2022 – 2023

Sessieleiders 

Adriette Tervoort-Beemster en eventueel genodigden

Coördinator 

Adriette Tervoort-Beemster 

De inschrijving is gesloten