Kleuters op wielen …Doe je mee?

Voor de periode februari-juli 2024. Wil je je opgeven dan kan dat hieronder voor maandag 15 januari a.s.

Als de kleuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft dan is het van belang dat de school erop aansluit. Uit onderzoek blijkt dat een kind met een ontwikkelingsvoorsprong wanneer hij naar school gaat zich binnen zes weken kan aanpassen en de ontwikkelingsvoorsprong is dan niet meer zichtbaar in de schoolse setting.

Om het onderwijs voor deze kinderen nog beter aan te laten sluiten heeft het Samenwerkingsverband Passendonderwijs IJmond ‘Kleuters op wielen’ ontwikkeld.

Kleuters op wielen is als pilot gestart in januari 2023. Inmiddels hebben meerdere scholen van het aanbod gebruik gemaakt en Kleuters op wielen zeer positief beoordeeld. Kleuters op wielen heeft als doel de vaardigheden van de kleuterleerkracht te vergroten wat betreft het onderwijs aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Want hoe differentieer je voor deze kleuters in een groep van 25 kinderen? Kleuters op wielen is een op maat gemaakte individuele cursus waarbij een  collega met het specialisme kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong de leerkracht coacht. Jullie gaan samen kijken naar welk lesaanbod jouw kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong nu krijgen en hoe dit uitgebreid of nog beter afgestemd kan worden door samen lessen voor te bereiden. Voor het lesaanbod worden onder andere de denksleutels ingezet. Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken.

Even praktisch:

  • ‘Kleuters op wielen’ is een op maat gemaakte cursus van 4 bijeenkomsten voor de kleuterleerkracht
  • Voorafgaand en na de laatste bijeenkomst is er een voor- en nabespreking waarbij intern begeleider/directie aanwezig is
  • Kleuterleerkracht kan tijdens haar/zijn lesdag deze pilot volgen dus geen extra tijdsinvestering
  • Kleuterleerkracht maakt deel uit van een team, we willen graag dat de kennis die de leerkracht opdoet verspreid wordt onder het team
  • Directie en intern begeleider ondersteunen de ‘Kleuters op wielen’ pilot en faciliteren de deelnemende kleuterleerkracht. Denk hierbij aan tijd onder schooltijd om lessen na te bespreken of voor te bereiden.
  • De pilot ‘Kleuters op wielen’ wordt gefinancierd vanuit de landelijke subsidie om onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te verbeteren.

Indien je meer informatie wilt kun je contact opnemen via mail met Erica Jansen, specialist HB van het samenwerkingsverband e.jansen@passendonderwijsijmond.nl

Wil je je opgeven dan kan dat hieronder voor maandag 15 januari a.s.

De inschrijving is gesloten