Kleuters op wielen

Toelichting op ondersteuning vanuit Kleuters op wielen. Voor leerkrachten, ib'ers en specialisten jonge kind.

Informeren over extra aanbod Kleuters op wielen voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Kleuters op wielen is nieuw aanbod in ons SWV. Hierbij krijgt de leerkracht tijdens een kortdurend traject extra handen/ begeleiding in de klas. Hierbij leer je, vanuit gezamenlijkheid hoe je het aanbod optimaal kunt organiseren voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Je kan gebruik maken van dit aanbod zonder dat er direct een ‘probleem’ is. Juist graag preventief. De leerkracht is daarna in staat om het aanbod voort te zetten.

Het is bedoeld voor leerkrachten en Ib’ers. Tijdens deze informatie bijeenkomst, wordt de inhoud en de vorm goed uitgelegd. Ook worden er concrete praktijkvoorbeelden gegeven.

De inschrijving is gesloten