Netwerkbijeenkomst jonge kind

Leerkrachten, specialisten jonge kind, IB

Voor

Specialisten Jonge Kind, leerkrachten 1-2,(3), onderwijsassistenten in deze kleutergroepen

WELKOM! 

Graag willen wij jullie de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten. We willen jullie ondersteunen in het delen van ervaringen, vaardigheden en kennis van het Jonge Kind.  

Het SWV ziet in de praktijk divers onderwijs voor de jongste kinderen. Er zijn scholen waar de kleutergroepen uitdagend en uitnodigend ingericht zijn, waar kinderen volop aan de slag kunnen met betekenisvol spel en activiteiten. We zien volle groepen, mindervolle groepen, kleine lokalen, ruime lokalen. We zien leerkrachten die betekenisvol aanbod verzorgen en samenwerken in de kleuterbouw en leerkrachten die op zoek zijn naar betere, andere mogelijkheden hiertoe. 

Om jullie te inspireren hebben wij contact gezocht met Tessel van der Linden en Bianca Oldenburg.* Beiden hebben jarenlange ervaring met het geven van succesvolle trainingen op het gebied van kleuters. Vanaf januari 2023 kunnen wij drie bijeenkomsten organiseren om met elkaar aan de slag te gaan.  

Speerpunten: Speelleeromgeving, Spel en spelbegeleiding. 

Om goed af te stemmen willen we graag inventariseren wat jullie nodig hebben. Welke vragen en aandachtspunten zijn er? Waar kunnen we op inzoomen bij de workshops? 

Thematisch Spelend En Onderzoekend Leren (tesselvanderlinde.nl)

Home – JufBianca.nl 

De inschrijving is gesloten