Opfriscursus HGA

Handelingsgericht arrangeren en werken met OT’s Waarom, wanneer en voor wie: Sinds 2014 organiseren we ‘hands-on’- bijeenkomsten over Handelingsgericht Arrangeren (HGA). De bijeenkomsten worden altijd goed gewaardeerd. Inmiddels hebben we 7 jaar ervaring opgedaan en allerlei nieuwe inzichten en succesfactoren ontdekt die we willen delen! We organiseren daarom een opfrisbijeenkomst HGA- werken met OT’s.Neem deel als tandem directeur-IB’er of als twee IB’rs samen uit één...

Handelingsgericht arrangeren en werken met OT’s

Waarom, wanneer en voor wie:

Sinds 2014 organiseren we ‘hands-on’- bijeenkomsten over Handelingsgericht Arrangeren (HGA). De bijeenkomsten worden altijd goed gewaardeerd. Inmiddels hebben we 7 jaar ervaring opgedaan en allerlei nieuwe inzichten en succesfactoren ontdekt die we willen delen! We organiseren daarom een opfrisbijeenkomst HGA- werken met OT’s.
Neem deel als tandem directeur-IB’er of als twee IB’rs samen uit één school; dan haalt u het meeste rendement uit de bijeenkomst. Ook andere geïnteresseerde professionals die met arrangeren te maken hebben, zijn welkom.

Op donderdag 22 april van 9.30 tijd tot 12.30 uur bieden we u deze interessante, interactieve online bijeenkomst aan. Maximaal aantal deelnemers: 30. Bij overschrijving organiseren we een extra bijeenkomst.

Inhoud bijeenkomst

Soms is het nodig om extra ondersteuning te organiseren voor een leerling. Soms voor een tijdje, soms jarenlang. School, ouders en leerling, met als nodig ook de betrokkenheid van externe deskundigheid, bedenken samen een aanpak die voor de leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers werkt. We noemen dit arrangeren. Het arrangeren vindt plaats in een overleg, een gesprek. Een doelgericht, wederkerig op werkbare, concrete uitkomsten gericht gesprek. Een WUG dus. Of een OT (ondersteuningsteamoverleg), een ZAT (zorgadviesteamoverleg), een ZOG (zorgadviesoverlegGroot), of een MDO (multi-disciplinair overleg). In ons samenwerkingsverband gebruiken we de term OT.

Hoe zorg je als IB’er en directeur ervoor dat niet alleen de ouders maar ook de leerkracht goed voorbereid en betrokken wordt? En de stem van de leerling wordt gehoord?
Hoe zorg je dat de mooie oplossingen en bedachte aanpak ook echt over de drempel van het klaslokaal komt?

 • We behandelen de basis van handelingsgericht arrangeren (HGA) en gaan aan de slag met een aantal hoe-vragen waar veel collega’s mee worstelen, zoals:
 • Hoe kun je werkelijk goed en wederkerig samenwerken met ouders en leerkrachten, juist ook wanneer er zorgen zijn?
 • Hoe kun je de stem van de leerling betrekken bij het OT?
 • Hoe kun je als IB’er het beste een ondersteuningsteamoverleg (OT) voorbereiden en welke vragen/onderdelen stem je vooraf af met je directeur?
 • Hoe voer je als tandem directeur-IB’er een effectief OT dat leidt tot concrete werkbare uitkomsten?
 • Welke succesfactoren kenmerken het handelingsgericht arrangeren en het werken met OT’s, en zijn overdraagbaar naar andere situaties

Het is onze bedoeling je eigen schoolontwikkeling met de inhoud van deze bijeenkomst te versterken. We werken vanuit praktijkervaringen, theoretische onderbouwing en levendige voorbeelden.
De bijeenkomst wordt geleid door (drs.) Simone van Dijk, gecertificeerd HGW-HGA-trainer en coach van OT’s op diverse scholen in het land.

De inhoud van de bijeenkomsten wordt vormgegeven vanuit ondersteunende vakliteratuur:

 • De nieuwe TIBtool WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling/ verschijnt in april
 • TIBtool Arrangeer Samen- Simone van Dijk en Sofie Rijnberg
 • Meester in de klas- Simone van Dijk
 • Handelingsgericht werken, samenwerken aan schoolsucces- Noëlle Pameijer
 • Er zijn aan deelname aan de bijeenkomst geen kosten verbonden maar aanmelding is wel noodzakelijk.

Over Simone

Simone van Dijk (1967, drs.) werkt als zelfstandig gevestigd coach, trainer en HGW-HGA-specialist. Sinds 2002 werkt ze als coachende trainer in opdracht van scholen en samenwerkingsverbanden aan goed onderwijs en effectieve communicatie. Ook verzorgt ze als gastdocent lessen aan diverse HBO’s. Eerder werkte ze als leerkracht op een Montessorischool in Amsterdam, als docent in het VO en als directeur op een school in een achterstandswijk in Amsterdam-oost. Voor meer informatie over hoe zij opgeleid is, haar werkwijze, een uitgebreid CV en referenties, én vele fijne, gratis downloads, ga je naar www.simonetraint.nl.

Simone schreef de TIBtool Arrangeer samen-2015 / 4e druk en Meester in de klas- 2018 / 4e druk. De derde WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerkracht verschijnt april 2021.

De inschrijving is gesloten