Invulsessie POS

Updaten van het SOP

Updaten van het SOP

Binnenkort gaan jullie aan de slag met het invullen van de POS-vragenlijst. Om je hierbij op weg te helpen organiseren we samen met Perspectief op School de sessie ‘Samen de Vragenlijst invullen’.  We stellen jullie aanwezigheid op prijs en nodigen daarom graag per school zowel de directeur als intern begeleider uit.

Waar gaat de sessie over?

Tijdens deze sessie krijgen jullie meer informatie over POS en gaan jullie gezamenlijk aan de slag met het invullen van de vragenlijst. Deze vragenlijst vormt de basis voor een goed Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De volgende punten komen aan bod:

  • Wat is het nut en de noodzaak van POS?
  • Hoe werkt POS?
  • Hoe werkt het invullen van de vragenlijst?
  • Hoe ziet de planning eruit?
  • Bij wie kan ik terecht met vragen?

Hoe kan ik mij voorbereiden?
Neem s.v.p. het volgende mee naar de sessie:

  • Laptop (geen iPad)
  • Formatieplan
  • Schoolplan
  • Laatste inspectierapport

Wanneer vindt de sessie plaats?  

De sessie vindt online plaats op 4 en 6 juni van 9:00-11:00

De inschrijving is gesloten