Presentatie HB

Dit schooljaar zijn we met de netwerkgroep HB (Hoog- en Meerbegaafden) gestart en we nodigen je uit om deel te nemen. Data van de laatste 2 presentaties: donderdag 19 mei 2022

Introductie

Dit jaar zullen er nog 2 presentaties worden gegeven gerelateerd aan HB. Aansluitend aan deze presentatie vindt een intervisiemoment plaats. Hieronder de data voor de intervisie en presentatie momenten, welke online zullen plaatsvinden van 15.00 tot 17.00 uur. Je kan je via onderstaand aanmeldformulier opgeven voor de presentaties. Wil je je ook opgeven voor de intervisie HB, kijk dan bij de overige activiteiten op onze website.

Onderwerpen die behandeld zullen worden

  • 19 mei 2022 Overgang PO-VO voor HB leerlingen; hoe krijg je de HB leerling op de juiste VO school; wat heeft deze leerling nodig de laatste jaren op het PO?
  • 19 mei 2022 Parallel aan deze sessie zal er een presentatie zijn over HB aanbod voor het jonge kind

Tijdsduur 

1 uur. Online. Per sessie.  LET OP: doe je mee met zowel de presentatie als de intervisie is de tijdsduur 2 uur.

Periode 

Schooljaar 2021-2022. 

Sessieleiders 

Collega’s vanuit Brederode Daltonschool en Expertisecentrum Via Nova. 

Coördinatoren

Erica Jansen en Lonneke de Reus, HB Specialisten SWV Passend Onderwijs IJmond 

De inschrijving is gesloten