Regiobijeenkomst Noord herijking ondersteuningsplan

Deze bijeenkomst is voor professionals in en om de scholen in kern Castricum/ Limmen, Akersloot en Uitgeest

We reflecteren met professionals uit het netwerk op behaalde successen in het huidige ondersteuningsplan, staan stil bij het dekkend aanbod in de kernen en schetsen met elkaar het wenkend perspectief voor 2028.

De inschrijving is gesloten