Regiobijeenkomst Zuid herijking ondersteuningsplan

Deze bijeenkomst is voor professionals in en om de scholen in IJmuiden 1, IJmuiden 2, Velserbroek en Santpoort/ Driehuis

We reflecteren met professionals uit het netwerk op behaalde successen in het huidige ondersteuningsplan, staan stil bij het dekkend aanbod in de kernen en schetsen met elkaar het wenkend perspectief voor 2028

De inschrijving is gesloten