Rekenen en taal bij TOS

Iedereen

Doel

Rekenen op taal

Leer in deze module wat de invloed van TOS is op het leren rekenen van een leerling. Weet hoe je rekenlessen moet screenen op rekenvaktaal en leer hoe je met speciale methodes de leerling kunt helpen bij het rekenen.

RESULTAAT

Na het volgen van deze module:

> Kun je de leerling met een TOS ondersteunen tijdens rekenlessen met een passend en eenduidig taalaanbod.

> Herken je de verschillende soorten taal (dagelijkse taalschooltaal- rekentaal) die in een rekenles voorkomen.

> Maak je het rekendoel van elke les visueel en kun je de behandelde rekentaal visualiseren als geheugensteun voor de leerling.

> Besteed je expliciet aandacht aan rekenvaktaal met behulp van de viertakt van Verhallen.

> Pas je de principes van scaffolding toe in de dagelijkse rekenlessen, gekoppeld aan de rekentaalkaart en de handelingsniveaus van Galperin.

EXTRA INFORMATIE

Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

Gedragsdoelen:

  1. de deelnemer ondersteunt de leerling met een TOS tijdens rekenlessen met een passend en eenduidig taalaanbod, gebaseerd op de vier handelingsniveaus, gebruikmakend van de Rekentaalkaart.
  2. De deelnemer maakt het rekendoel van elke rekenles visueel en visualiseert de behandelde rekentaal als geheugensteun voor de leerlingen.
  1. De deelnemer herkent de verschillende soorten taal die in een rekenles voorkomen (dagelijkse taal-schooltaal-rekenvaktaal.
  2. De deelnemer besteedt expliciet aandacht aan rekenvaktaal met behulp van de viertakt van Verhallen.
  3. De deelnemer past de strategie├źn van scaffolding toe om de rekenvaktaal van de leerling te ontwikkelen en ondersteunen.

Trainingsdoelen:

  • De deelnemer weet wat de invloed is van een TOS op het leren rekenen.
  • De deelnemer herkent in een rekenles dagelijkse taal, schooltaal en rekenvaktaal.
  • De deelnemer past de principes van scaffolding toe in een rekenles, gekoppeld aan de Rekentaalkaart en de handelingsniveaus.

Het uiteindelijke gewenste effect, als de deelnemers de gedragsdoelen bereiken:

De deelnemer signaleert de rekenvaktaal en het handelingsniveau van leerlingen met een (mogelijke) TOS en sluit daar met cluster 2 specifieke scaffolding en visualisatie op aan, zodat het rekenniveau van deze leerlingen zich optimaal kan ontwikkelen.

Manon Wijnhoven en Cathleen vd Ende komen de cursus verzorgen

De inschrijving is gesloten