Studiemiddag scholen Regio Midden

Schrijf je nu in!

We ontmoeten en inspireren elkaar online en wisselen uit om samen de beweging te maken:

  1. Werken aan inclusiever onderwijs
  2. We vormen een professionele onderwijs- en leergemeenschap in de IJmond
  3. We werken integraal samen als professionals in onderwijs, jeugdteams en jeugdhulp

Bert Wienen, lector jeugd van Hogeschool Windesheim neemt ons mee in een ander perspectief:

Weten wij van gekkigheid nog wel wat normaal is?

Wat vind jij eigenlijk een normaal kind of een normale leerling?

En hoe bepaal je dat eigenlijk?

Je kiest ter plekke 2 van 4 workshops:

  • Hoe werk je samen als er meervoudige belangen zijn? Een socratisch gesprek met Yassin Elforkani, Bureau de Bedoeling
  • Hoe haalt verbinding het beste uit kinderen naar boven? Ronald Heidanus, Meester in onderwijs
  • Hoe bied je meer ruimte aan verschillen tussen leerlingen? Meer inzicht in wat inclusiever onderwijs vraagt van de onderwijsaanpak. Ruben van Esch, onderzoeker Sardes
  • Hoe betrek je een leerling bij het maken van een aanpak over zijn ontwikkeling? Do’s en don’ts over deelname van een leerling in het OT. Simone van Dijk, Simone Traint

Locatie: Online van 13.15 tot 16.30 uur.

Regio Midden: woensdag 6 april 2022

Voor wie: intern begeleider, directeur, leerkrachten en samenwerkende partners zijn allemaal welkom.

We hopen op een mooie opkomst!


Extra informatie over de sprekers/workshops

Weten wij van gekkigheid nog wel wat normaal is? Lezing door Bert Wienen, Lector Jeugd Hogeschool Windesheim 

Wat vind jij eigenlijk een normaal kind of een normale leerling? En hoe bepaal je dat eigenlijk? Het zijn belangrijke vragen om over na te denken. Bijvoorbeeld in het streven om te komen tot meer inclusief onderwijs.
In de lezing: weten we van gekkigheid nog wat normaal is, zal Bert Wienen de link leggen tussen normaliseren en meer inclusief onderwijs. Hij zal met u verkennen hoe de enorme focus op de individuele leerling ons niet dichter bij inclusief onderwijs zal brengen, maar ons er verder van zal verwijderen. Daarom is een ander perspectief meer helpend. Maar dan is het nodig om ons eerst af te vragen, weten wij van gekkigheid nog wel wat normaal is?

Hoe werk je samen als er meervoudige belangen zijn? Socratisch gesprek met Yassin Elforkani, Bureau de Bedoeling

Door middel van het socratisch gesprek proberen de deelnemers door een gestructureerd overleg een antwoord te vinden op fundamentele vragen. Tijdens dit gesprek zullen de deelnemers meer uitgedaagd worden om elkaar te bevragen en te blijven onderzoeken en je oordeel zolang mogelijk uit te stellen. Door middel van verschillende praktische oefeningen zullen de deelnemers meer inzicht krijgen hoe ze hun onderzoekende houding langer vast kunnen houden. Het effect van deze gesprekken kunnen leiden tot beter luisteren, anders kijken en wijzer beslissen. Het socratisch gesprek is een oordeelsvrije en doortastende gespreksmethode waarbij ruimte voor ieders wijsheid ontstaat. Door socratische gesprekken te voeren ontwikkel je een meer dimensionaal inzicht en meer begrip. Deelnemers worden door het werken met deze methode in hun eigen ontvankelijkheid gestimuleerd: het maakt nieuwsgierig en verwondert. Een goede voedingsbodem voor een dialoog met een open mind.

 

Hoe haalt verbinding het beste uit kinderen naar boven? De terugkeer van de pedagogiek. Ronald Heidanus, meester in onderwijs en opvoedingsoptimist

Leraren en zelfs scholen kunnen worstelen met kinderen of groepen kinderen, waardoor het geloof in eigen kunnen van onderwijsprofessionals op de proef wordt gesteld. Verschillende redenen liggen eraan ten grondslag: van hoe het onderwijs is ingericht, via mondige ouders tot de intrede van diagnoses in ons vakgebied. Meer dan ooit wordt er daarom een beroep gedaan op het pedagogisch, tactvol handelen. Ronald Heidanus neemt je in zijn workshop mee naar het hart van de pedagogiek. Zo verbindt hij pedagogiek aan het leren, brengt praktische theorieën, laat je nadenken over je eigen onderwijspraktijk en biedt perspectieven om preventief de juiste dingen te doen, óók in de ogen van de ander.

Hoe helpt anders organiseren bij het maken van inclusiever onderwijs? Ruben van Esch, onderzoeker gelijke kansen, diversiteit en inclusie Sardes

Als een school inclusiever wordt, dan vraagt dit wat van de pedagogische en didactische aanpak van het onderwijs. Tijdens deze workshop verkennen we op welke manieren je in je onderwijs meer ruimte kunt bieden aan verschillen tussen leerlingen. We bestuderen daarnaast enkele onderwijsconcepten en kijken in welke mate en op welke wijze deze concepten die extra ruimte bieden. Het doel van de workshop is om de deelnemers meer inzicht te geven in wat inclusiever onderwijs vraagt van de onderwijsaanpak en welke onderwijsconcepten daarop een antwoord kunnen zijn.”

De leerling bij het OT. Hoe bereid je als directeur, IB of/en leerkracht een OT voor, waar de leerling zelf aan deelneemt? Simone van Dijk HGA specialist bij S.I.M.O.N.E. / Workshop Eigenaarschap binnen HGA*. (*HGA= handelingsgericht arrangeren, OT= ondersteuningsteamoverleg)

Soms is het nodig om extra ondersteuning te organiseren voor een leerling. Gezamenlijk wordt er een aanpak bedacht, die voor de leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers werkt. Maar opvallend genoeg is de leerling zelf daar meestal (nog) niet bij.Hoe komt dat? En hoe verhoudt dit gegeven zich tot het willen versterken van eigenaarschap van onze leerlingen?In deze workshop presenteert Simone van Dijk hoe je de leerling zelf goed en wederkerig kunt betrekken bij zijn ontwikkeling, juist wanneer er zorgen zijn. Simone gaat nog een stap verder en vertelt hoe je als tandem directie-IB een OT voorbereidt waar een leerling aan deelneemt. Ze geeft antwoordt op meest gestelde vragen zoals ‘Kan elke leerling mee doen aan elk overleg en welke do’s en don’ts zijn belangrijk om te weten?’.

Dagvoorzitter, Robbin Haaijer, Bureau de bedoeling

Robbin zal deze dag voorzitten. Hij zal de studiemiddag openen en tevens als afsluiter met alle aanwezigen reflecteren op deze bijeenkomst. Wat heb je gehoord en gezien? Wat neem je hieruit mee? Wat betekent dit voor ons samen?

De inschrijving is gesloten