TOS en meertaligheid

Iedereen

Doel

Je voelt je bekwaam om onderwijs te geven aan een NT 2 leerling met TOS

TOS EN MEERTALIGHEID  

Je leert wat meertalige leerlingen met een TOS nodig hebben om onderwijs goed te kunnen volgen. Je leert verschillen herkennen tussen NT2 problematiek en een TOS.

Na deze module kun je:

> Samen met de ambulant dienstverlener tot een passende begeleiding van meertalige leerlingen met TOS in de klas komen. Bijvoorbeeld door taaluitingen van leerlingen te analyseren en daar onderwijsbehoeften en leerkrachthandelingen aan te koppelen.

> Direct aan de slag in de klas met de ‘Quickscan TOS en meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’.

> De volgende stap in de begeleiding van de meertalige leerling formuleren en die met de school/IB’er/AD’er/ouders bespreken.

EXTRA INFORMATIE Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

De inschrijving is gesloten